ORATOGA® in Aula

Oratòria a les escoles, instituts i universitats.

Repensar l’educació és obligació de tots. Posar-ho en pràctica, és la nostra tasca.

VOLS ENSENYAR ALS TEUS ALUMNES A PARLAR EN PÚBLIC?


Vine al projecte ORATOGA® in Aula.

Ensenyar és la millor forma d'aprendre.Si els ensenyes a parlar en públic, veuràs com millora la dinàmica de treball a l’aula. Aprenen a gestionar el seu aprenentatge amb motivació i responsabilitat. Els alumnes ens reclamen que renovem la forma d’ensenyar. No podràs canviar el Sistema, però sí deixar-hi la teva petjada.

ORATOGA® in Aula ensenya a:

- Apendre a apendre.

- Gestionar l’aprenentatge.

- Escoltar i ser escoltat.

- Fomentar l’esperit crític.


- Estructurar el pensament.

- Parlar amb claredat.

- Agafar confiança.

- Treballar en equip.

- Compartir idees.

- Entrevista laboral.

- Valorar la paraula com a pilar fonamental de la convivència.